lets-go-top

Všeobecné obchodní podmínky - Let' s GO!

Osobní údaje

Svým přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s uvedením svých osobních údajů a zároveň vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou a poskytnutém rozsahu. Účastníci svým přihlášením do soutěže, souhlasí s jejími pravidly. Účastníci soutěže se zavazují, že oznámí společnosti GO! Express & Logistics s. r. o. všechny změny poskytnutých osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu jakmile nastanou.

 

Pravidla

Věrnostní program Let's GO! pořádá společnost GO! Express & Logistics s. r. o. (dále jen GO!) a je určen pro všechny přímé klienty GO! (dále jen účastník), kteří využívají služeb GO! prostřednictvím svých zákaznických účtů. Účastník může být libovolné národnosti. Věk účastníků rovněž není omezen, eventuelní účast osob mladších 18ti let je podmíněna souhlasem rodičů.

 

Z účasti na věrnostním programu jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti GO! a ostatní spolupracující partneři.

 

Pro účast v programu je nutné se registrovat. Účastník si založí účet na www.general-overnight.cz, v sekci Let's GO!, kam následně zapisuje číselné kódy Let's GO! kupónů, které obdrží od kurýra. Vložené kódy podléhají kontrole GO!, po odsouhlasení oprávněnosti čerpání bodů se tyto zobrazí v potvrzených záznamech a načte se příslušný počet bodů na Let's GO! účet účastníka. Účastník se kdykoliv na letsgo.general-overnight.cz po vstupu na svůj účet dozví aktuální stav GO! bodů.

 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Ceny nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné ceny, než jsou pořadatelem stanoveny. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny cenami odpovídající hodnoty a změnit pravidla v průběhu věrnostního programu. Fotografie prémií jsou pouze ilustrační. V případě, že aktuálně vyobrazené prémie nejsou dostupné, vyhrazujeme si právo odeslat náhradní prémie stejného typu. Slevové poukázky na přepravu je možné uplatnit pouze u standardních zásilek za ceníkovou cenu, nebo za slevovou cenu, přičemž maximální výše poskytnuté slevy činí 30%. Slevové poukázky na přepravu je možné uplatnit maximálně do 50% původní fakturované částky za daný měsíc. Platnost připsaných bodů je maximálně 1 rok, to znamená, že v případě, že klient nevyužije připsané body před uplynutím jednoho roku od připsání, body nenávratně propadají a zákaznické číslo je vyřazené z programu. 

 

Založením účtu na www.general-overnight.cz účastník souhlasí se zasíláním informací o produktech společnosti GO! na email uvedený při registraci. Uvedený email ani informace o účastníkovi samotném, jakož i stav bodového účtu nebude poskytnut třetí osobě/ám.

 

Založením účtu na letsgo.general-overnight.cz vyjadřuje účastník souhlas s pravidly věrnostního programu.

 

Po doručení objednávky dárku bude z bodového účtu účastníka odečten příslušný počet GO! bodů odpovídající bodové hodnotě požadovaného dárku. Uzávěrka všech objednávek vybraných dárků je vždy 25. den v kalendářním měsíci. Vybrané prémie budou zákazníkům doručeny do konce měsíce následujícího po měsíci uzávěrky, v jejímž rámci byla objednávka zpracována. Dárky budou doručeny na adresu uvedenou v registračním formuláři. Provozovatel neodpovídá za prodloužení dodací lhůty v důsledku uvedení nesprávné adresy v registračním formuláři, v důsledku nenahlášení její změny nebo z důvodu nezaviněných provozovatelem. Nebude-li dárkové zboží doručeno adresátovi včas proto, že si adresát nepřevezme doručovanou zásilku, nelze žádat zpětné připsání bodů na bodový účet. Na základě důvodné žádosti registrovaného zákazníka může být nedoručené dárkové zboží opětovně zasláno na náklady adresáta zásilky.